Защо да се ползва оперативен лизинг

Непрекъснатото развитие на бизнеса откри нови ниши за развитие. Една от тези е оперативен лизинг. Това е услуга, която дава възможност на фирми и физически лица да ползват определена техника без да се налага да я закупуват. По този начин се икономисват средства, а това е възможност да се вложат в разширяване на собствения бизнес – производство,търговия. За да се получи желаната техника чрез оперативен лизинг е необходимо клиентите да отговарят на определени изисквания. За да се запознаете конкретно с всички тези изисквания е добре да посетите офиса на такава фирма или да разгледате сайт за това.

За получаване на техника и техническо оборудване на оперативен лизинг е необходимо да заплащате ежемесечно определената сума, посочена в сключения договор. Стойността на лизинговата вноска зависи от различни фактори – цената на предаваното имущество; разходите, които лизинговата компания трябва да прави за ремонт на обекта; разходи за данъци, застраховки и други плащания. Много фирми са склони да правят значителни отстъпки, но това зависи все пак от търсенето и предлагането.

За оформяне на договора между двете страни е необходим определен пакет от документи. Обикновено за оперативен лизинг се изисква от фирмите регистрация, финансова документация за състоянието на кандидата, решение на събранието на акционерно дружество за необходимостта от наемане на конкретния обект. Фирмата, която желае да наеме обект на оперативен лизинг, трябва да няма много задължения и да има достатъчно активи и печалба, които ще позволят да се справи с плащанията по график. Обикновено не се проверява кредитната история, но ако това е физическо лице, то ще бъде проверена неговата платежоспособност и надеждност като платец. За физическото лице е възможно да се поиска справка за потвърждаване на действителния произход на средствата.

Договорът се сключва обикновено за срок от 3 до 5 години, но той може да бъде и за кратко време – няколко месеца, в зависимост от желанието на клиента. Към договора има записан график, по който трябва да се превеждат дължимите суми на лизингодателя. За частното лице вноските се внасят ежемесечно. За фирмите може да има индивидуален подход, защото някои се занимават със сезонна работа и това позволява тогава вноските да са по-големи, а през останалия период – по-ниски.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *